Integritetspolicy


Informasjon til deg som er kontaktperson hos en forhandler eller hos et foretak som søker om å bli forhandler hos oss.

Hensikten med denne informasjonen er å forklare hvordan Luthman Norway AS håndterer dine personopplysninger og hvilke rettigheter du som individ har. Vi samler kun inn de personopplysninger fra kontaktpersoner som vi behøver for å kunna følge vår avtale, ihht det foretaket som du representerer. Personopplysninger er informasjon som identifiserer hvem du er som navn, mobiltelefonnummer, e-postadresse og postadresse.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger

Det er Luthman Norway AS som er ansvarig for hvordan dine personopplysninger behandles og at all håndtering skjer i overenstemmelse med gjeldene databeskyttelseslover og denne informasjon. Dette kalles for at foretaket er personopplysningsansvarlig.

Fra hvor kommer dine personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger fra deg som du gir til oss i den rollen du har i det foretaket eller organisasjonen du jobber for. Du kan f.eks bli bedt om å fylle i dine personopplysninger i et formular far å skape en brukerkonto og/eller å velge et brukernavn og passord for å kunne ta nytte av de tjenester og informasjon vi innehar.

Så lenge beholder vi dine personopplysninger

Vi sparer på dine personopplysninger så lenge du aktivt bruker våre tjenester eller så lenge vår kommersielle avtale med din arbeidsgiver gjelder.

Sånn behandler vi dine personopplysninger og hvorfor

På Luthman verner vi om våre forhandleres personlige integritet. Vi kan kommet til å bruke dine personopplysninger for å kontakte deg angående tjenesterelaterte og administrative saker eller for å gi andre relevante opplysninger. Vi kan også komme til å bruke dine personopplysninger for å svare på forespørsler fra deg, løse konflikter og undersøke problemer.

Opplysninger som samles inn under håndtering av supporttilfeller kan spares i våre loggfiler får å kvalitetssikre at vi gir en god service til kontakter hos forhandlere.

Når du melder deg på til ulike produktkurs, f.eks i form av webinars, så samler vi inn dine kontaktopplysninger i et påmeldingsformular.

Luthman sikrer din personlige informasjon fra uautorisert tilgang eller bruk. Når personlig informasjon (som kreditkortnummer) er sent til andre webplasser anvendes kryptering, med hjelp av Secure Socket Layer (SSL) protokollen.

Betaling med kredittkort hos Luthman er trygt og enkelt. Du angir bare ditt kreditkortnummer, utløpsdato samt verifiseringskode (CVV2) og så er det klart. Vi har et nært samarbeid med VISA og Mastercard for å kunne tilby deg en rask og sikker betalingsprosess. All sensitiv kreditkortinformasjon som du gir krypteres omgående sånn at ingen flere enn du får se informasjonen.

Når du bestiller fra oss gjøres først en kontroll av ditt kredittkort sånn at det er godkjent samt at det finnes dekning for beløpet du bestiller for. Deretter gjøres en reservasjon av beløpet på ditt kredittkort hvilket innebærer at pengene fremdeles finnes på ditt kredittkort, men at beløpet ikke kan anvendes av noen andre enn Luthman så lenge din bestilling er aktiv hos oss.

Om du eventuelt trenger å avbestille ordren tas reservasjonen av beløpet bort fra ditt kredittkort. Først når dine produkter leveres overføres beløpet fra ditt kredittkort til oss.

Hvem kan vi dele dine personopplysninger med

Dine personopplysninger kan komme til å deles med andre selskap innfor MRH Group eller til samarbeidspartnere i tilfelle det er en forutsetning for at vi skal kunne leverere våre tjenester eller at vi er påkrevd å dele personopplysinger ved lov.

Dine rettigheter

Ihht Databeskyttelsedirektivet har du som individ visse lovgitte rettigheter i sammenheng til de person-opplysninger vi håndterer om deg.

Tilgang til dine personopplysninger: Du har rett på tilgang til din personopplysninger og hvordan de behandles.

Rettelse, sletting eller begrensning: Du har rett til rettelse av opplysninger som du anser er feilaktige. I noen tilfeller har du også rett til å få dine personopplysninger slettet. Dog gjelder ikke dette om dine personopplysninger fortsatt er nødvendige å beholde, eksempelvis om loven krever at vi lagrer opplysningene eller om opplysningene trengs for å opprettholde en avtale vi har med deg. Du har også rett til å begjære at en behandling av personopplysninger begrenses under en kortere periode da vi utreder om eventuelle feilaktigheter.

Tilbakekalle samtykke: Om du har gitt samtykke til en viss behandling, har du alltid rett til å tilbakekalle ditt samtykke.

Innvending av interessevekting: Når behandling skjer med støtte av såkalt interessevekting har du rett når som helst å gjøre innvendninger mot behandlingen.

Innvending mot direkte markedsføring: Du har rett til når som helst å innvende mot behandling av personopplysninger som utsetter deg for direkte markedsføring. Da skal personopplysningene ikke lengre brukes til sånne hensikter.

Dataportabilitet: Du har rett til dataportabilitet, hvilket innebærer at du under visse omstendigheter har rett til å få del av visse personopplysninger om deg som du har avgitt til oss, i tilfelle om du skal kunne overføre personopplysningene til en annen personopplysningsansvarlig.

Du har også rett til å klage til din nasjonale databeskyttelsesmyndighet, om du anser vår behandling av dine personopplysninger å ikke oppfylle kravene ihht EU’s databeskyttelsesdirektiv.

Les mer (MRH Group data privacy policy)


Forandringer av denne erklæringen om personvern

Luthman kommer noen ganger å oppdatere denne erklæringen om personvern etter synspunkter fra foretaket eller foretakets kunder. Luthman anbefaler deg å regelmessig lese gjennom denne policyen for å holde deg oppdatert på hvordan Luthman beskytter dine personlige opplysninger.